UTLÄGGNING AV GRÄSRULLAR

Idag ser fler människor fördelarna med gräsrullar. En stor fördel med färdig gräs är att du omedelbart kan njuta av en grön gräsmatta. Tänker du lägga gräsrullar i din trädgård? Då kan vi ge dig tips du behöver veta så att du kan lägga en perfekt grön gräsmatta.

Vid läggning gräsmatta

Gräs kan du lägga alla månader på året utom när det är tjäle eller snö. Skörd av gräsrullar för leverans är inte möjligt, eftersom marken är frusen. Gräsrulle tål snö och tjäle direkt efter. Gräset kommer bara frysa. I varmare väder, rötterna växer.

De bästa resultaten erhålles när det finns tillräckligt med fukt i jorden och den har värmts något. Vår (maj - juni) och hösten (augusti - september) är den mest idealiska tid att lägga gräsrullar.

Lägga gräsrullar själv?

Att lägga gräsrullar är ganska enkelt, men blir svårt när det finns kurvor eller hinder i trädgården. Dessutom är det en tung uppgift. 1m² gräsrullar väger nämligen cirka 15 kilo, och när gräset är vått cirka 18 kilo per kvadratmeter. Genom (många former runda hinder etc.) komplexa trädgården eller i fråga om ett stort område är det klokt att lägga ut arbetet.

Tips inför utläggning av gräsrullar

När du beslutat dig att lägga gräsrullar ska du tänka på föjande:

  • Gräset måste läggas omedelbart efter leverans Om inte så finns det risk för överhettning. Detta försvagar hälsan hos gräset drastiskt.
  • Kan du inte lägga det omedelbart? Rulla gräset på en hårdjord yta och håll gräset fuktigt.
  • Gräset bör aldrig ligga i solen.
  • Planera alltid ytan innan gräset levereras så att du omedelbart kan börja lägga ut det.

PROCESS FÖR UTLÄGGNING AV GRÄSRULLAR

Läggningen av gräsrullar består av två faser :


  • Förarbete

  • Läggning

  • Vattning

  • Underhåll

GräsmattaFörarbete

Steg 1. Fräsning
När en gammal gräsmatta behöver ersättas. Med en ny gräsmatta är klokt att luckra upp jorden omkring 15 cm djupt. Ta bort skräp, stenar och rötter i jorden. Då kan jorden berikas med trädgårdsjord. Sur jord med ett pH-värde på mindre än 5 måste först kalkas.

Steg 2. Utjämna
Före läggningen av gräsrullar är det viktigt att ytan är helt slät och fast. Utjämna första grovt med en kratta. Välta sedan ordentligt för att få en fast yta. Därefter kan du jämna ut med en kratta. Ytan ska vara uppluckrad, så att rötterna får fäste.


Läggning

Steg 3. rulla Gräs
Om din gräsmatta har en rak kant, börjar du rulla där. Rulla på så sätt att de kommer att ligga tätt mot varandra. Lägg rullarna så att tvärskarvar inte kommer mitt för varandra (tegelstensprincipen). Tryck på sömmarna med handen eller med baksidan av rake ordentligt så att rötterna vidrör marken. Strö längs den yttre kanten av gräsmattan lite planteringsjord för att förhindra att kanten torkar.

Steg 4. För rullande och sprutning
Efter utläggning kan du med fördel välta, så gräset får bättre kontakt med marken. Efter vältning ska man direkt vattna! Vattna gräset 20 till 30mm varja gång. Helst på kvällen. Det är viktigt att jorden under gräset inte blir torr. Så länge gräset inte vuxit fast, måste vattningen fortsätta.

Steg 5. Klippning
Efter fyra till sex veckor har gräset vuxit samman. I torrt väder behöver gräset bara vattnas en gång i veckan. Nu kommer gräset att vara cirka 6-8 cm. Klipp gräset till unskad längd, men aldrig mer än en tredje del åt gången.

Steg 6. De första veckorna
Du kan titta på din gräsmatta, men intensiv användning rekommenderas inte. För intensiv användning, måste gräset först ettableras på marken.

Gräsmatta